Obowiązek informacji (Zgodnie z §5 niemieckiej ustawy telemedialnej (TMG)):
OBJET d’ART Przemysław Klimczyk, 43-190 Mikołów, Polska, NIP: PL6351736959

Osoba odpowiedzialna za zawartość strony (Zgodnie z § 55 Abs. 2 RStV – Prawo Niemieckie):
Katarzyna Haldas, Fontanestr. 48, 12305 Berlin
Phone: +49 1525 7585 974 E-mail: kasia@imagesower.com

Kontakt dla zamówień w sklepie:
E-Mail: shop@imagesower.com
Copyright ©
Cała zawartość niniejszej strony – włączając w to wszystkie zdjęcia, informacje pisane, znaki towarowe i projekty – są własnością Katarzyny Haldas i są chronione przez Copyright Protection Act. Kopiowanie Jakiekolwiek ich użycie, w formie drukowanej bądź elektronicznej, wymaga pisemnej zgody Katarzyny Haldas. Phone: +49 1525 7585 974 E-mail: kasia@imagesower.com
OGÓLNE ZRZECZENIE SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI

§ 1 Ostrzeżenie przed treścią

Darmowa i swobodnie dostępna zawartość tej strony została stworzona z najwyższą starannością. Dostawca tej strony nie ponosi odpowiedzialności za dokładność i aktualność wolnego i swobodnie dostępnego doradcy dziennikarskiego i aktualności. Nazwany wkład odzwierciedlają opinię autora, niekoniecznie opinię dostawcy. Samo połączenie bezpłatnych i otwartych treści nie jest związkiem umownym między użytkownikiem a usługodawcą, o ile nie ma prawnie wiążącej woli strony.

§ 2 Linki zewnętrzne

Ta strona zawiera linki do innych stron internetowych („linki zewnętrzne”). Te witryny są obowiązkiem poszczególnych operatorów. Dostawca dokonał pierwszego połączenia zewnętrznych linków z zewnętrznymi treściami, aby ustalić, czy jakiekolwiek naruszenia prawa. W tym czasie nie było żadnych pogwałceń prawnych. Dostawca nie ma wpływu na aktualny i przyszły wygląd oraz treść połączonych stron. Włączenie linków zewnętrznych nie oznacza, że ​​dostawca przyjmuje treść odniesienia lub link do własnych. Stała kontrola zewnętrznych linków jest dla dostawcy bez konkretnych dowodów naruszenia. Dzięki znajomości naruszeń praw takie linki zewnętrzne zostaną natychmiast usunięte.

§ 3 Prawa autorskie i prawa własności intelektualnej

Informacje publikowane na tej stronie podlegają niemieckim prawom autorskim i prawom pokrewnym. Każde użycie, które nie jest dozwolone na mocy niemieckich praw autorskich i pomocniczych praw autorskich, wymaga uprzedniej pisemnej zgody dostawcy lub odpowiednich właścicieli. Dotyczy to w szczególności kopiowania, edytowania, tłumaczenia, przechowywania, przetwarzania lub odtwarzania treści w bazach danych lub innych mediach elektronicznych i systemach. Treści i prawa stron trzecich są oznaczone jako takie. Nieautoryzowane powielanie lub rozpowszechnianie treści lub kompletnych stron jest zabronione i podlega karze. Dozwolona jest wyłącznie produkcja kopii i plików do pobrania w celach osobistych, prywatnych i niekomercyjnych. Prezentacja tej strony w ramkach zewnętrznych jest dozwolona tylko za pisemną zgodą.

§ 4 Warunki specjalne

Jeśli specjalne warunki dla indywidualnych zastosowań niniejszej strony internetowej odbiegają od wyżej wymienionych paragrafów, jest to wyraźnie określone w odpowiednim miejscu. W takim przypadku należy stosować w każdym przypadku szczegółowe warunki użytkowania.